Právní předpisy

  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy jsou dostupné na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz odkaz Vyhledávání v zákonech)

Směrnice ministerstva financí

Soubor typu .pdfSměrnice Ministerstva financí č. j. MF-78 065/2012/12 - 124 ze dne 19. září 2012(40 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSměrnice ministerstva financí 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky(62,6 kB)stáhnout

Odbor správní a legislativní, oddělení správní, dne 04.04.2012


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00