Posouzení kulturních krajinných oblastí ve vztahu na situování obnovitelných zdrojů energie

Úplný název díla:

Posouzení kulturních krajinných oblastí ve vztahu na situování obnovitelných zdrojů energie v území a prověření zapracování závěrů do aktualizace č.2 ZÚR OK včetně odůvodnění

Územní studie

Soubor typu pdfTextová dokumentace(1009 kB)stáhnout


Poslední změna 23. 01. 2020 13:26:27