PORTÁL KOMUNIKACE PRO OBČANY - formuláře žádostí a vyúčtování dotací, cvičná žádost, manuál pro vyplnění žádosti

Pro vyplnění a odslání žádostí je připravena aplikace Komunikace pro občany, která žadatelům zajistí větší komfort při zadávání žádosti. V době podávání žádostí bude žadatelům v úřední hodiny k dispozici nepřetržitá odborná pomoc při vyplnění žádosti i technická linka při problémech se systémem, zapomenutým heslem atd. Až do termínu spuštění příjmu žádostí v konkrétních dotačních programech jsme v systému Portálu komunikace pro občany připravili cvičnou žádost o dotaci, na které si můžete vyzkoušet podání žádosti, a to bez obavy zápisu cvičných údajů do databáze žádostí (cvičnou žádost nelze odeslat).

Jelikož mají všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající ze zákona zřízeny Datové schárnky, změnil se od roku 2024 způsob podávání žádostí o dotace. Bližší infomrace naleznete v dokumentu  Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.

 

1. žádost musí být:
     a) vyplněna v Portálu komunikace pro občany
     b) uložena v Portálu komunikace pro občany
     c) odeslána v Portálu komunikace pro občany

2 .Poté musí být odeslaná jedním z následujících způsobů:

 
    a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé všech právních forem, mimo obcí a příspěvkových organizací,
S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15
nebo
     b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst. 7. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé všech právních forem, povinné pro obce a příspěvkové organizace
S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15,
nebo
     c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf.   Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávní podepisující,
nebo
d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé, kteří jsou pouze fyzické osoby nepodnikající,
nebo
     e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé, kteří jsou pouze fyzické osoby nepodnikající.
nebo
     f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty budou žadatelem podepsány zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst. 7.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBCE

Obce, které žádají o krajskou dotaci, musí žádost podat elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s  kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Podle § 5 a § 11 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jsou obce jako veřejnoprávní podepisující povinny podepisovat všechny elektronické dokumenty, při svém právním jednání kvalifikovaným elektronickým podpisem a připojit kvalifikované elektronické časové razítko – povinně již od 11. 9. 2018 – viz § 19 zák. č. 297/2016 Sb.

Další možnosti odesílání žádostí o dotaci se obcí netýkají – platná je pouze varianta do datové schránky ID: qiabfmf s  kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Jiné způsoby odesílání žádostí jsou platné pro ostatní žadatele o dotaci.

 

Vyúčtování dotací

Vyúčtování poskytnutých dotací se provádí pouze elektronicky v Portálu komunikace pro občany. Návod v PDF nalezenete ve spodní části této stránky - dokumenty.

 


Při nečinnosti delší než 50 minut, budete z bezpečnostních důvodů automaticky odhlášeni od serveru.
Ukládejte si průběžně žádost!

Vstup do portálu Komunikace pro občany zde

 

Nápověda a často kladedné otázky zde

dokumenty

Soubor typu pdfNávod pro Portál komunikace pro občany(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávod na vyúčtování dotací(179,5 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 04. 2024 10:11:51