Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji pro školní rok 2023/2024

V rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji jsou poskytována stipendia na vybrané obory žákům učebních oborů vzdělání a žákům vybraných oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou.

Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je finanční podpora středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytují výchovu a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na území Olomouckého kraje ve vybraných oborech vzdělání s cílem: 

  • zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce;
  • podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce;
  • motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání;
  • podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech.

Olomoucký kraj od školního roku 2023/2024 podporuje žáky 48 oborů vzdělání, z toho 30 učebních oborů a 18 oborů zakončených maturitní zkouškou.

___________________________________________________________________________________________________________

Olomoucký kraj také od školního roku 2020/2021 podporuje žáky středních škol na Jesenicku, vyjma žáků oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium. Cílem je podpořit zvýšení počtu žáků ve středních školách na Jesenicku a zvýšit motivaci žáků ke vzdělání v tomto regionu. Na jednorázový finanční příspěvek má nárok každý žák, který nastupuje na jesenickou střední školu přímo ze základní školy.

Soubor typu pdfSeznam podporovaných oborů vzdělání Olomouckého kraje pro školní rok 2023/2024(125,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla 2023-2024 učební obory(143,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla 2023-2024 maturitní obory(138,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika 2023-2024 - učňovská stipendia(206,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika 2023-2024 - maturitní stipendia(190,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla - Jesenické stipendium 2023-2024(130,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulky k žádostem a vyúčtování(25,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropagační brožura - Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel(6,2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Taťána Ságlová

referent pro trh práce a stipendijní programy
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 559 t.saglova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 18. 12. 2023 09:18:13