Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2024

Cílem Podpory mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2024 je podpora realizace mezinárodních výměn mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem s mládeží ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení, a to včetně akcí a projektových aktivit realizovaných v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.). Podpora bude poskytována také na kofinancování výjezdu jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí za účelem realizace mezinárodní výměny, reprezentace školy na mezinárodní soutěži, mezinárodní přehlídce apod. Dále bude podpora poskytována za účelem úhrady příspěvku na realizaci programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2024 se člení na čtyři oblasti:

  • Oblast podpory 1 – Výjezd dětí a mládeže do zahraničí
  • Oblast podpory 2 – Organizace výměnného pobytu pro děti, žáky a studenty ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení
  • Oblast podpory 3 – Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů
  • Oblast podpory 4 – Realizace programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Lhůta pro podání žádostí o podporu je stanovena v rámci 1. kola přijímání žádostí od 21. 2. 2024 do 1. 3. 2024, v rámci 2. kola přijímání žádostí od 29. 4. 2024 do 10. 5. 2024

Soubor typu pdfPravidla Podpory mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2024.pdf(160,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxŽádost - oblast podpory 1.xlsx(13,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxŽádost - oblast podpory 2.xlsx(13,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxŽádost - oblast podpory 3.xlsx(13,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxŽádost - oblast podpory 4.xlsx(13,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFinanční vyúčtování příspěvku - Podpora mezinárodních výměnných pobytů a mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2024.xlsx(16,6 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Taťána Ságlová

referent pro trh práce a stipendijní programy
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 559 t.saglova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 20. 02. 2024 11:28:46