Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2023

Cílem Podpory mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2023 je podpora realizace mezinárodních výměn mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem s mládeží ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení, a to včetně akcí a projektových aktivit realizovaných v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.). Podpora bude poskytována také na kofinancování výjezdu jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí za účelem realizace mezinárodní výměny, reprezentace školy na mezinárodní soutěži, mezinárodní přehlídce apod. Dále bude podpora poskytována za účelem úhrady příspěvku na realizaci programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2023 se člení na čtyři oblasti:

  • Oblast podpory 1 – Výjezd dětí a mládeže do zahraničí
  • Oblast podpory 2 – Organizace výměnného pobytu pro děti, žáky a studenty ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení
  • Oblast podpory 3 – Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů
  • Oblast podpory 4 – Realizace programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Lhůta pro podání žádostí o podporu je stanovena v rámci 1. kola přijímání žádostí od 15. 2. 2023 do 1. 3. 2023, v rámci 2. kola přijímání žádostí od 3. 5. 2023 do 17. 5. 2023

Soubor typu pdfPravidla Podpory mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2023(545,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxŽádost - oblast podpory 1(12,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxŽádost - oblast podpory 2(12,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxŽádost - oblast podpory 3(13 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxŽádost - oblast podpory 4(12,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFinanční vyúčtování příspěvku(16,1 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 02. 2023 10:29:06