PODPORA KINEMATOGRAFIE V TURISTICKÝCH REGIONECH JESENÍKY A STŘEDNÍ MORAVA (příjem žádostí 21.1.-29.2.2016)

Cílem dotačního titulu Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava je podpora a motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl. Tím dochází k druhotné podpoře regionální ekonomiky odběrem služeb a zboží filmaři v daném místě. Audiovizuální dílo může být navíc jedním z nástrojů propagace daného místa. Filmový turismus, tedy cesty do míst, kde se natáčely populární filmy a televizní seriály, se v posledních letech stává oblíbeným a přivádí do regionu nové návštěvníky. Proto je podpora filmových štábů v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Dotační titul zajišťuje a podporuje:

  1. motivaci filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava k natáčení AVD a podpoře natáčení v regionech,

  2. prezentaci turistických regionů Jeseníky a Střední Morava prostřednictvím AVD,

  3. zvýšení povědomí o turistických regionech Jeseníky a Střední Morava,

  4. budování značky,

  5. místní ekonomiku (odběr služeb a zboží v regionu a tím i podporu zaměstnanosti v regionu).

 

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. náklady na dopravu na zajištění přepravy osob a materiálu do regionu a dále při natáčení v regionu

  2. náklady na pobyt spojené s úhradou ubytování v regionu pro natáčecí štáb a účinkující

  3. náklady na zajištění prostor spojené se zábory, pronájmem prostor pro natáčení nebo jako zázemí pro štáb při natáčení v regionu (kromě dlouhodobějšího pronájmu mobilních ubytovacích buněk, které budou využívány i na jiných natáčecích místech mimo region), s pronájmem techniky a jiného potřebného vybavení pokud jsou pronajímány v regionu

  4. náklady na další služby a zboží spojené s nutným organizačním zajištěním a zakoupené v regionu (místní komparz, zdravotníci, hasiči, ostraha, pronájem techniky, nákup potravin, stravování v místních restauracích aj.)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfDotační program CRaVV_DT5-Pravidla(483 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotační program CRaVV_DT5-Vzorová smlouva(347,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDotační program CRaVV_DT5-přílohy_d_e_f_g(21,2 kB)XLSX | PDF
Soubor typu docxDotační program CRaVV_DT5-Čestné prohlášení de minimis(43,8 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsxDotační program CRaVV_DT5-vyhodnocení(14 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 03. 2016 09:02:39