PITNÁ VODA, v likvidaci

 Svazek obcí byl 24.01.2014 vymazán z rejstříku svazků obcí.

IČ: 72030771
Vznik: 20.01.1995
Zrušení: 30.06.2011
Zánik: 24.01.2014
Sídlo svazku obcí: Komenského 193, Postřelmov

Orgány svazku obcí:

  • likvidátor

Právní důvod zrušení: Rozhodnutí představenstva svazku obcí.

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce

Způsob jednání za svazek obcí:

Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému či jinak vyhotovenému názvu sdružení připojí svůj podpis likvidátor.

Předmět činnosti svazku obcí:

Využití vodních zdrojů – vrtů č. HV321, HV322 a HV323 včetně pozorovací sítě v k.ú. Postřelmov k zásobování členů sdružení pitnou vodou.


Poslední změna 19. 02. 2024 07:41:36