Památková péče v Olomouckém kraji

Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné součásti kulturního dědictví národa a svědectví jeho dějin, je základním principem památkové péče. Péče o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborné organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Tyto najdete souhrnně pod názvem Významné kulturní památky.

Památková péče řeší také problematiku archeologických výzkumů a nálezů.

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty k dotacím 2024

Soubor typu pdfDT1 - Obnova kulturních památek DP 07_01_Pr. pam. péče v OK v r. 2024-OSKPP-Z29-04-2024 - anonym. verze.pdf(633,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu DP 07_01_Pr. pam. péče v OK v r. 2024 - anonym. verze.pdf(395,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT3 - Obnova nemovitostí, které nejsou KP, ale jsou památ.území DP 07_01_Pr. pam. péče v OK v r. 2024 - anonym. verze.pdf(277 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_01_Obnova kulturních památek_Pravidla DT.pdf(410,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_01_příloha č. 06 – Vzorová žádost pro rok 2024 DT1 Obnova kulturních památek.pdf(463,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_01__příloha č. 02 - Vz. veř. sml. pro nepod. fyz. oso. na ak. z DT1 Obn. KP.pdf(262,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_01_příloha č. 03 - Vz. veř. sml. pro pod. fyz. oso. na ak. z DT1 Obnova KP..pdf(283,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_01_ příloha č. 04 – Vz. veř. sml. pro práv. os. na ak. z DT1 - Obn. KP.pdf(273,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_01_příloha č. 05 – Vz. veř. sml. pro obce a města na akci z DT1 Obn. KP.pdf(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_02_Obnova staveb drobné architektury místního významu_Pravidla DT.pdf(417,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_02_ příloha č. 12 – Vzorová žádost pro rok 2024 DT2 Obn.st.dr.arch..pdf(461,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_02_ příloha č. 08 – Vz. veřejn. sml. pro obce a města na akci z DT2 Obn.st.dr.arch..pdf(314,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_02_příloha č. 09 -Vz. veřejn. sml. pro nepod. fyz. oso. na ak. z DT2 - Obn. st.dr.arch..pdf(276,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_02_ příloha č. 10 – Vz. veřejn. sml. pro pod. fyz. oso. na ak. z DT2 Obn.st.dr.arch..pdf(277,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_02_ příloha č. 11 – Vz. veř. sml. pro práv. os. na ak. z DT2 - Obn.sz.dr.arch..pdf(284,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_03_Obnova nemovitostí, které nejsou KP, nach. se na úz. pamm.rez. a pam.zón a jejich ochr.pásem_Pravidla DT.pdf(422,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_03_ příloha č. 18 – Vzorová žádost pro rok 2024 DT3 Obn. nem..pdf(461,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_03_ příloha č. 14 – Vz. veřejn. sml. pro obce a města na akci z DT3 Obn. nem..pdf(264,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_03_příloha č. 15 -Vz. veřejn. sml. pro nepod. fyz. oso. na ak. z DT3 - Obnova nem..pdf(311,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_03_ příloha č. 16 – Vz. veřejn. sml. pro pod. fyz. oso. na ak. z DT3 Obnova nem..pdf(269,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf07_01_03_ příloha č. 17 – Vz. veř. sml. pro práv. os. na ak. z DT3 - Obn.nem..pdf(276,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZásady pro poskyt.fin.podpory z rozp. OK.pdf(652,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout

Formuláře a žádosti

Soubor typu docxzadost-o-premisteni-stavby-ktera-je-kulturni-pamatkou.docx(15,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxzadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-k-restaurovani-narodni-kulturni-pamatky.docx(15,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxzadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-k-obnove-narodni-kulturni-pamatky.docx(20,1 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti památkové péče

Soubor typu doczakladni-pravni-predpisy.doc(42 kB)stáhnout

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfMapa památkových rezervací a zón v Olomouckém kraji(207,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNárodní kulturní památky_mapa_2023.pdf(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu .docSoubor barokních kašen a sloupů v Olomouci(1,2 MB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Šternberk(394 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Bouzov(600,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfZámek Velké Losiny(505,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVila Primavesi(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfŠternberská madona(284 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVodní elektrárna v Třeštině(402,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPapírna Velké Losiny(471,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamátník obětí II. světové války v Javoříčku(475,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOlomoucký hrad s kostelem sv. Václava v Olomouci(524,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNárodní dům v Prostějově(449,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKostel sv. Mořice(461,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKlášterní Hradisko(482 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZámek Jánský Vrch(459,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxsvaty-kopecek.docx(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu docxZámek Plumlov.docx(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu docxKulturní památky ve kterých sídlí příspěvkové organizace(18,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docArcheologie(22,5 kB)DOC | PDF

Významné kulturní památky

Soubor typu docpamatkove-rezervace-a-zony.doc(40,5 kB)stáhnout

Ochranná pásma

Soubor typu docochranna-pasma.doc(36 kB)stáhnout

Zpracovatel stránky

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 904


Poslední změna 14. 12. 2023 08:55:20