Operační programy ČR

V programovém období 2021 – 2027 má Česká republika celkem 12 národních operačních programů pro rozdělování dotací z fondů EU.

 1. Operační program Doprava 2021-2027, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 3. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 4. Operační program Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 5. Operační program Životní prostředí 2021—2027, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 7. Operační program Zaměstnanost plus, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 8. Operační program Technická pomoc 2021 - 2027, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Azylového, migračního a integračního fondu, řízený Ministerstvem vnitra;
 10. Operační program Rybářství 2021–2027, řízený Ministerstvem zemědělství;
 11. Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost, řízený Ministerstvem vnitra;
 12. Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, řízený Ministerstvem vnitra;

Pro poskytování informací o operačních programech byla zřízena internetová stránka www.dotaceeu.cz, Na této internetové stránce lze nalézt všechny potřebné informace, včetně detailního popisu operačních programů, o vyhlášených výzvách, o způsobu podání žádosti o dotaci, o rozdělených dotacích i metodikách, jež je potřeba dodržovat při realizaci projektů.

Na Olomouckém kraji funguje sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje, kde odpovědní pracovníci poskytují základní konzultace k projektovým záměrům, evidují významné projektové záměry v zásobníku a zpracovávají připomínky k výzvám.

Kontakty

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202


Poslední změna 15. 12. 2022 15:08:16