Operační program Životní prostředí

Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov
Čechy pod Kosířem - revitalizace parku
Realizace enrgeticky úsporných opatření Gymnázium Uničov

Globální cíl programu:

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech:

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží.

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek.

Projekty Olomouckého kraje - anotace projektů ke stažení

Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – Slovanské gymnázium Olomouc - Pasteurova(188,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh(188,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – Sociální služby pro seniory Olomouc II(188,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – SOŠ a SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30(187,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka(192,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRevitalizace zámeckého parku s přilehlými plochami v Nových Zámcích(192 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠE Olomouc(205,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace úsporných opatření-SŠ Švehlova Prostějov(205,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření -SŠ polygrafická Olomouc(204,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - SŠ designu a módy Prostějov - DM Palečkova(206,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - SŠ polytechnická Olomouc(202,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník(200,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Obchodní akademie Přerov(200,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Uničov(200,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Čajkovského Olomouc(200,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Domov seniorů POHODA Chválkovice - budova A a B(201,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Přerov - budova LDN(200,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Šternberk - LDN(200 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Přerov – pavilon interních oborů(199,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jeseník(200,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfČechy pod Kosířem-revitalizace parku(193 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfEnergetická úspora na objektu Gymnázia Šternberk(190,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Penzion pro důchodce Loštice(44,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc(44,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - SŠ polytechnická Olomouc(201,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Šumperk(363,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - ZŠ Vlčice(363,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a DD Zábřeh(359,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - SPŠ a OA Uničov(361,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - SOU obchodní Prostějov(363 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Obchodní akademie Mohelnice(362,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium J.Wolkera Prostějov(365,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Hrubá Voda(361 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Kobylá nad Vidnávkou(360,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRekonstrukce zámeckého parku a jeho zpřístupnění veřejnosti - Domov Na zámečku Rokytnice(197,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Hrubá Voda – budova žen(203 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Sigmundova SŠ Lutín(203,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření - Sociální služby pro seniory Olomouc – ubytovací část(203,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk – domov mládeže(204,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk(206,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilni Zábřeh(204,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – Domov důchodců Šumperk(188,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a MŠ Logopedická Olomouc(203,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRevitalizace zámeckého parku v Domově Větrný mlýn Skalička(198,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – SOŠ gastronomie a potravinářství – tělocvična(204,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – ZŠ a MŠ Hranice(205,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – SŠ logistiky a chemie Olomouc(203,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a obchodní Olomouc(203,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – SOŠ obchodu a služeb Olomouc(203,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – SOŠ a SOU Jeseník - dílny(205,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – Domov důchodců Prostějov(204,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRealizace energeticky úsporných opatření – Nemocnice Šternberk - budova gynekologie(203,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfImplementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji II. část(149,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Josef Potsch

projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení přípravy a realizace projektů
   585 508 455 j.potsch@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 604


Poslední změna 03. 06. 2024 06:32:06