Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Globální cíle:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Projekty Olomouckého kraje:

Globální granty Olomouckého kraje v OP VK:

"Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji"

"Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji"

"Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“

"Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji"

"Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II"

"Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II"

"Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji II"

Projekty technické pomoci Olomouckého kraje v OP VK:

„Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji II“

„Informovanost a publicita programu v Olomouckém kraji II“

„Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji II“

Více informací o globálních grantech a projektech technické pomoci naleznete na webové stránce věnované této problematice www.olkraj.cz/opvk.

Anotace projektů ke stažení

Soubor typu .pdfInovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezkém kraji(222,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPodpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji(239,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy(264,7 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00