Odpadové hospodářství

Seznam zařízení k nakládání s odpady je zveřejněn v části "Registry" na stránkách https://visoh2.mzp.cz.

(Databáze je průběžně revidována a aktualizována. Ačkoliv je však správnosti a aktualizaci údajů v databázi věnována maximální pozornost, vzhledem k velkému množství těchto informací a technickým vlastnostem internetu, zejména po nedávném přechodu na novou verzi informačního systému odpadového hospodářství (tzv. ISOH2), nemůžeme ručit za jejich úplnost, správnost a obsahovou neporušenost. Proto se prosím v případě, že se domníváte, že databáze obsahuje chyby, obraťte na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství - odpadové hospodářství, zvláště pokud vám získané údaje mají sloužit k obchodním nebo kontrolním účelům.)

 

Informace o projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“ jsou dostupné na www.jaksetociodpady.cz.

Vzory žádostí o povolení nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Soubor typu docxVzor žádosti o povolení provozu zařízení k nakládání s odpady(31 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor žádosti o povolení k obchodování s odpady(17,2 kB)stáhnout

Praktická příručka pro zastupitele obcí a měst Olomouckého kraje

Soubor typu pdfOdpadové hospodářství v obci(32,6 MB)stáhnout

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje

Soubor typu pdfAktualizace POH Olomouckého kraje 2016-2026 - OZV 5-2023(122 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktualizace POH Olomouckého kraje 2016-2026 - OZV 5-2023 příloha(586,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktualizace POH Olomouckého kraje 2016-2026 - Analytická část(683,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktualizace POH Olomouckého kraje 2016-2026 - Závazná část(684,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktualizace POH Olomouckého kraje 2016-2026 - Směrná část(460,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení POH OK za rok 2021 zpracované v listopadu 2022(841,9 kB)stáhnout

Studie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možností separace a využití jednotlivých složek odpadů

Soubor typu pdfStudie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možnosti separace a využití jednotlivých složek odpadů(2,7 MB)stáhnout

Kontaktní osoby

Mgr. Tomáš Šrom

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství
   585 508 642 t.srom@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 711

Ing. Petr Březina

odpadové hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství
   585 508 647 p.brezina@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 613


Poslední změna 19. 03. 2024 18:14:27