Odpadové hospodářství

Seznam zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů provozovaných na území Olomouckého kraje je zveřejňen na stránkách https://isoh.mzp.cz/. Databáze je průběžně revidována a aktualizována. V případě zjištění neaktuálních informací kontaktujte prosím pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany životního prostředí - odpadové hospodářství.

 

 

Informace o projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“ jsou dostupné na www.jaksetociodpady.cz.

Praktická příručka pro zastupitele obcí a měst Olomouckého kraje


Soubor typu pdfOdpadové hospodářství v obci(32,6 MB)stáhnout

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje


Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Analytická část(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Závazná část(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Směrná část(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVýpis usnesení ZOK ze dne 18. 12. 2015, kterým se schvaluje POH Olomouckého kraje 2016 - 2025(135,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovisko MŽP k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP(282,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOpatření k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP(619,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVypořádání připomínek k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 v rámci procesu hodnocení vlivů koncepce na ŽP(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje za rok 2014(1,5 MB)stáhnout

Spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s.


Soubor typu pdfSpolek Odpady Olomouckého kraje, z. s. - Základní údaje(204,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSystém center odpadového hospodářství v rámci Olomouckého kraje(5,1 MB)stáhnout

Studie nakládání s BRO v Olomouckém kraji


Soubor typu pdfStudie nakládání s biologicky rozložitelnými odpady(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č.1 - Produkce(290,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č.2 - Produkce dle ORP(500,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č.3 - Původci(409,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č.4 - Nakládání(393,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.5 - Mapa zařízení(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č.6 - Schéma toků(2,9 MB)stáhnout

Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji


Soubor typu pdfAnalytická část(4,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKomentář(74,9 kB)stáhnout

Studie možnosti energetického využívání směsného komunálního odpadu v Olomouckém kraji


Soubor typu .pdfStudie možnosti energetického využívání směsného komunálního odpadu v Olomouckém kraji(970 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Ing. Petr Březina
odpadové hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany životního prostředí
   585 508 647           p.brezina@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 710


Poslední změna 29. 12. 2016 12:46:37

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU