Odkazy

V rámci této sekce naleznete odkazy vztahující se k OP VK a s tím související problematice strukturálních fondů EU.

Databáze výstupů projektů OP VK: http://databaze.op-vk.cz/ (informace o databázi, k čemu slouží a také informace o OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.op-vk.cz/ (informace o OP VK)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: www.msmt.cz (stránky řídícího orgánu OP VK)

Evropský sociální fond: www.esfcr.cz (informace o Evropském sociálním fondu v ČR, OP VK je z 85 % financován z tohoto fondu)

Fondy Evropské Unie: www.strukturalni-fondy.cz (informace o využití strukturálních fondů ČR, přehled operačních programů financovaných z těchto fondů)

Webová žádost Benefit7+: www.eu-zadost.cz (elektronická žádost pro předkládání projektů (nejen) v rámci OP VK)

Mapa projektů: www.mapaprojektu.cz (informace o zdrojích financování projektů, informace o příjemcích dotací, popisy projektů, jejich fotografie a umístění atd.)Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00