Odkazy

Neziskovky.cz – www.neziskovky.cz

Unie neziskových organizací Olomouckého kraje – www.uno-ok.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací – www.avpo.cz

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice - http://www.asociacenno.cz/

Vláda České republiky - http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/

Značka spolehlivosti - www.znackaspolehlivosti.cz

Příručka pro těžké životní situace "Určitě si poradíte" - http://www.urcitesiporadite.cz/kraj/olomoucky.html

 


Poslední změna 16. 06. 2016 06:32:36