Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 22.1. - 8. 2. 2019)

Dotační titul „OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU“ je určen na podporu úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.), a to i objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ale mají místní význam, to znamená, že ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně historické hodnoty. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže podle platné legislativy přispívat stát. Přitom uvedené stavby velmi často mají krajinotvorný nebo urbanistický význam.

Prioritami dotačního titulu, které budou uvedeny ve vyhlášení programu, jsou záchrana a obnova objektů památkové a historické hodnoty, nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud nebyl tento stav zaviněn jejich vlastníkem, zachování a využití drobných památek a objektů, zachování kulturně historických hodnot ve vztahu k dané lokalitě.

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci těchto drobných objektů nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu památky na rok 2019, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Minimální výše dotace je 15 000 Kč, maximální výše dotace je 50 000 Kč.  Z  poskytnuté dotace nelze hradit zpracování projektové dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany památky.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(975,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba se spoluúčastí(26,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba bez spoluúčasti(26,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel bez spoluúčasti(26,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel se spoluúčastí(27,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - obce se spoluúčastí(27,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - obce bez spoluúčasti(27,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba bez spoluúčasti(27,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba se spoluúčasti(27,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT2-rozhodnutí ROK(392,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT2-rozhodnutí ZOK(467,7 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková

vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 916


Poslední změna 11. 01. 2022 11:05:59