Návratné finannčí výpomoci 2021

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje. Formulář žádosti Vám zašleme na vyžádání. Kontaktujete nás na emailové adrese dotace@olkraj.cz

Řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně vyžadovaných příloh, musí být doručena na adresu Krajského úřadu: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc


Poslední změna 22. 02. 2021 14:44:13