Návratné finanční výpomoci 2018

Příjem žádostí byl ukončen

 

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí návratné finanční výpmoci z rozpočtu Olomouckého kraje. Fomulář žádosti Vám zašleme na vyžádání. Kontaktujete nás na emailové adrese dotace@kr-olomoucky.cz

Řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně vyžadovaných příloh, musí být do 31.8.2018 doručena na adresu Krajského úřadu: Olomoucký kraj,Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

 


Poslední změna 31. 08. 2018 11:46:09