Nakládání s nebezpečným odpadem ze zdravotnických zařízení

Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni řídit se při poskytování zdravotních služeb platnými právními předpisy. Pokud jsou původci odpadu, jsou povinni řídit se také zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy. Nakládání s použitými ostrými předměty používanými ve zdravotnictví se řídí Směrnicí Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních.

 

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je upraveno v Certifikované metodice pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, vypracované a vydané Státním zdravotním ústavem a zveřejněné na jeho webových stránkách http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/odpady-ze-zdravotnickych-zarizeni.

Metodika je zveřejněna rovněž na stránkách Ministerstva životního prostředí České republiky https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi.

 

Soubor typu pdfoodp-metodika-zdravotnicke-odpady-20170424.pdf(1,6 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Bc. Zuzana Němcová DiS.

vedoucí oddělení
Odbor zdravotnictví
oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví
   585 508 578 z.nemcova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112


Poslední změna 19. 07. 2021 09:07:59