Mimořádné dotace 2019

Mimořádné dotace z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány jako individuální dotace na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Individuální dotace nejsou dalším dotačním programem v rámci dotační politiky Olomouckého kraje, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti na mimořádně významné akce/projekty s minimálně celokrajským dopadem, případně na akce investičního charakteru, pro které není vypsán dotační program.

O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel nebyl v roce 2019 vypsán vhodný dotační program a Olomoucký kraj nepředpokládá v daném kalendářním roce vyhlášení dotačního programu s vyhovujícím účelem (dle seznamu dotačních programů pro rok 2019, který je zveřejněn zde) a v případě, že na daný účel byl/bude v roce 2019 vypsán dotační program, ale konkrétní žadatel není/nebyl v daném dotačním programu oprávněným žadatelem (v pravidlech dotačního programu není definován jako žadatel, který může v dotačním programu žádat o dotaci na daný účel).   

Před podáním žádosti o individuální dotaci je důležité seznámit se s podmínkami pro poskytování mimořádných dotací, které jsou uvedeny v dokumentu Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019.

Akce/projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.

 Žádost o dotaci je v portálu Komunikace pro občany. V tomto portálu je také k dispozici obecná cvičná žádost.

Žádosti do výše 200 000 Kč je možné podávat od 2. 1. 2019 do 31. 10. 2019.

 Žádosti nad 200 000 Kč (a žádosti obcí) je možné podávat od 2. 1. 2019 do 31. 8. 2019.


Poslední změna 18. 09. 2019 12:30:00