Mimořádné dotace 2018

Příjem žádostí byl ukončen

 

Mimořádné dotace z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány jako individuální dotace na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Individuální dotace nejsou dalším dotačním titulem v rámci dotační politiky Olomouckého kraje, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádostí na mimořádně významné akce/projekty s minimálně celokrajským dopadem.

 

O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel není a nebude vypsán žádný dotační program. Aktuální seznam dotačních programů pro rok 2018 je zveřejněn zde.  Individuální dotace musí být určena na mimořádné akce/projekty a takto bude každá žádost posuzována. Před podáním žádosti o individuální dotaci je důležité seznámit se s podmínkami pro poskytování mimořádných dotací, které jsou uvedeny v dokumentu Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2018.

Akce/projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.

Žádost o dotaci je v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí 2.1. - 31. 8. 2018. V tomto portálu je také k dispozici obecná cvičná žádost.


Poslední změna 31. 08. 2018 11:45:40