Mimořádné dotace 2018

Mimořádné dotace z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány jako individuální dotace na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Individuální dotace nejsou dalším dotačním titulem v rámci dotační politiky Olomouckého kraje, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti na mimořádně významné akce/projekty s minimálně celokrajským dopadem.

O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel není v době podání žádosti  vypsán žádný dotační program.

Akce/projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.

Žádost o dotaci je v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí 2.1. - 31.8.2018. V tomto portálu k je také k dispozici obecná cvičná žádost.


Poslední změna 22. 12. 2017 14:48:27

© Krajský úřad Olomouckého kraje