Mikroregion Záhoří – Helfštýn

Svazek obcí byl 15.02.2024 vymazán z rejstříku svazků obcí.

IČ: 70010030
Vznik: 17.09.1999
Zánik: 15.02.2024
Sídlo svazku obcí: 753 54 Soběchleby 141

Orgány svazku obcí:

Platnost od 28.04.2014

 • valná hromada
 • předseda svazku
 • místopředseda svazku
 • pracovní skupina svazku
 • kontrolní skupina svazku

Platnost do 28.04.2014

 • předseda
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. Pavlovice u Přerova 171, PSČ 751 11 předseda 09.11.2022
15.02.2024
Ing. Miloslav Jančík Soběchleby 173, PSČ 753 54 místopředseda 14.03.2019
15.02.2024
Vlastimil Bia Pavlovice u Přerova 223, PSČ 751 11 předseda 27.11.2015
09.11.2022
Bc. Josef Vaculin Na Chodníku 226, Týn nad Bečvou
PSČ 751 31
místopředseda 27.11.2015
15.11.2018
Jaromír Dohnal Soběchleby 157 předseda 28.12.2001
17.09.2015
Vlastimil Bia Pavlovice u Přerova 223 místopředseda 28.04.2014
27.11.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 28.04.2014
Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou. Předseda může případně pověřit zastupováním svazku některého ze členů pracovní skupiny. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda, místopředseda nebo zastupující člen pracovní skupiny.

Platnost do 28.04.2014
Předseda jedná jménem sdružení a zastupuje sdružení navenek. Předseda může pověřit zastupováním sdružení některého ze členů pracovní skupiny. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda a člen pracovní skupiny.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti sdružení je zejména:

 1. podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, rozvoj a rozrůzňování nezemědělských prostorů,
 2. společná péče o památky v mikroregionu,
 3. využití netradičních zdrojů energie,
 4. podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 5. společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče školství, kultury a sportu,
 6. marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 7. podpora a řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí,
 8. spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 9. vytváření projektů řešících potřeby rozvoje mikroregionu i jednotlivých obcí.
Soubor typu pdfSmlouva o sloučení svazků formou fůze(186,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovy ze dne 28.04.2014(333,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZakladatelská smlouva dobrovolného svazku obcí(226,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovy dobrovolného svazku obcí(453,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSmlouva - zájmové sdružení právnických osob ze dne 09.09.1999(199,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovy - zájmové sdružení právnických osob ze dne 09.09.1999(216,3 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 02. 2024 07:47:26