Mikroregion Litovelsko

IČ: 71207058
Vznik: 25.02.2004
Sídlo svazku obcí: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Orgány svazku obcí:

 • předseda, místopředseda
 • valná hromada
 • rada mikroregionu
 • kontrolní výbor

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Viktor Kohout Bezručova 923/11, Litovel,
PSČ 784 01
předseda 05.12.2018
Ing. Michal Tichý Rudé armády 242, Senice na Hané
PSČ 783 45
místopředseda 13.12.2022
Mgr. Bc. Kamila Navrátilová Cholina 231, PSČ 783 22 člen rady mikroregionu 05.12.2018
Arnošt Vogel Haňovice 32, 783 21 člen rady mikroregionu 25.02.2004
Ing. Radovan Vašíček Havlíčkova 696/46, Litovel,
PSČ 784 01
člen rady mikroregionu 25.02.2004
Mgr. Jiří Nevima, Ph.D. Střeň 196, PSČ 783 32 člen rady mikroregionu 13.12.2022
Mgr. Bc. Dušan Tejkal Bouzov 13, PSČ 783 25 člen rady mikroregionu 13.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda sdružení a jeden člen rady mikroregionu.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Další společné aktivity k následujícím účelům:

 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání,
 • řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti), k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu,
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkajících se více obcí,
 • spolupráce a výměna zkušeností mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • spolupráce při zpracování projektů pro programy vypsané EU a při zajišťování jejich financování z prostředků EU nebo jiných dotačních zdrojů,
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především protipovodňová opatření, dále oblast odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků,
 • zemědělského i nezemědělského podnikání,
 • nezaměstnanosti,
 • spolkové činnosti,
 • rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky na území dobrovolného svazku,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • podpora a marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí,
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU, vzájemná pomoc pří třídění a skladování tuhého domovního odpadu, biologicky rozložitelného komunálního odpadu, budování kompostáren, skladování a likvidace nebezpečného odpadu.

3. Spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy v Olomouci.

4. Jednání s peněžitými ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.


Poslední změna 30. 01. 2023 16:29:27