Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana

Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana

Dalibor Horák se narodil 4. června 1965 ve Vítkově. Od roku 1970 žije v Uničově, kde vychodil základní školu a vystudoval gymnázium. Svou profesní kariéru začínal v roce 1983 jako dělník JZD v Pasece, mezi lety 1986 – 1990 pracoval jako skladník v podniku Ovoce – Zelenina.  Od roku 1990 do roku 2002 živnostensky podnikal v oboru obchod a zpracování zemědělských produktů. Do komunální politiky vstoupil v roce 1994, kdy byl poprvé zvolen členem Zastupitelstva a Rady města Uničova. Mezi lety 2002 – 2010 působil ve funkci místostarosty, mezi lety 2010 – 2016 ve funkci starosty města. V letech 2004 – 2012 byl členem Zastupitelstva a v letech 2004 – 2008 také Rady Olomouckého kraje. Od roku 2004 doposud zastává funkci člena Rady pro kontrolu hospodaření Odborných léčebných ústavů v Pasece a Moravském Berouně, do roku 2012 byl předsedou tohoto orgánu. Vysokoškolské vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval obory Archivnictví a Historie se zaměřením na dějiny veřejné správy a regionální historii. Pedagogické vzdělání si doplnil na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval učitelství dějepisu. Mezi jeho koníčky patří aktivní provozování hudby, historie, literatura a film. Dalibor Horák je ženatý a má dospělého syna.

Kompetenční oblast: zdravotnictví

Náměstek hejtmana v médiích

05.08.2020 - Charitní středisko ve Šternberku prošlo rekonstrukcí. Na opravy přispěl i kraj

Pracovníkům Charity se ve spolupráci s Místní akční skupinou Šternbersko podařilo sloučit dva projekty. Jeden z nich se týkal samotných stavebních úprav budovy, cílem druhého bylo navýšení kapacity sociálního poradenství a sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením.

Charitní středisko ve Šternberku prošlo rekonstrukcí. Na opravy přispěl i kraj

22.07.2020 - Nová lékárna v Jesenické poliklinice. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek hejtmana Dalibor Horák

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák se v úterý 21. července zúčastnil společně se zástupci města slavnostního otevření lékárny v budově Jesenické polikliniky. Rekonstrukce stavebních částí nové prodejny léků trvala necelých osm týdnů.

Nová lékárna v Jesenické poliklinice. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek hejtmana Dalibor Horák

29.06.2020 - Koncert pro dobrou věc pomáhal Šumvaldu

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák se ve čtvrtek 25. června zúčastnil spolu se starosty Uničova Radkem Vincourem a Šumvaldu Josefem Šenkem Koncertu pro dobrou věc. Uspořádání výjimečné kulturní události se ujalo město Uničov a Moravské divadlo Olomouc.

Koncert pro dobrou věc pomáhal Šumvaldu

26.06.2020 - V Prostějově přibyly další Kameny zmizelých

Náměstek hejtmana Dalibor Horák se ve čtvrtek 25. června zúčastnil spolu s primátorem Statutárního města Prostějova a členem Rady Olomouckého kraje Františkem Jurou tradičního ukládání Kamenů zmizelých.

V Prostějově přibyly další Kameny zmizelých

24.06.2020 - Cyklospojení Uničova a Šternberku finišuje

Investiční akce, kterou podpořil Olomoucký kraj, výrazně přispěje k bezpečnějšímu pohybu cyklistů mezi oběma městy.

Cyklospojení Uničova a Šternberku finišuje

archiv aktualit »

Kontakty

Yvona Ponikelská

asistentka 3. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 286 y.ponikelska@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 438


Poslední změna 17. 01. 2018 14:24:01