Měkké cíle 2019

V souladu s vládou schválenou "Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020" (usnesení vlády č. 527/2017) byl pro rok 2019 vyhlášen Ministerstvem vnitra České republiky Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019. Více na https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-zvyseni-ochrany-verejnych-prostranstvi-a-objektu-akci-verejne-spravy-skol-a-skolskych-zarizeni-mekkych-cilu-2019.aspx

Olomoucký kraj se do dotačního programu zapojil.

Oblasti dotačního programu se zaměřují mimo jiné na vzdělávací akce a výcvikové akce.

Pozvánky na semináře viz níže.

Soubor typu jpgPozvánka ZZS(109,4 kB)stáhnout
Soubor typu jpgPozvánka ZZS -obsah výcvikové akce(200,4 kB)stáhnout
Soubor typu jpgPozvánka veřejné prostranství(108,5 kB)stáhnout
Soubor typu jpgPozvánka veřejné prostranství- obsah vzdělávací akce(204,9 kB)stáhnout
Soubor typu jpgPozvánka školy a školská zařízení(110,6 kB)stáhnout
Soubor typu jpgPozvánka školy a školská zařízení - obsah vzdělávací akce(203 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 11. 2019 14:19:02