Kultura v Olomouckém kraji

V souladu s právními normami v oblasti kultury jsou zabezpečovány úkoly při zřizování, změnách a zrušení příspěvkových organizací Olomouckého kraje v oblasti kultury. Kraj shromažďuje a analyzuje údaje o místní kultuře, podporuje, metodicky pomáhá a připravuje podklady týkající se poskytování dotací a příspěvků při realizaci profesionálních a neprofesionální kulturních aktivit, připravuje podklady týkající zajištění plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v Olomouckém kraji, poskytuje metodickou pomoc v souvislosti s vydáváním periodického tisku a neperiodických publikací, vydává rozhodnutí v oblasti poskytování informací, dohlíží na dodržování ustanovení týkajících se šíření a archivování audiovizuálních děl, dodržování autorského zákona a přezkoumává rozhodnutí obecních úřadů. Kraj se v oblasti kultury řídí koncepcí rozvoje kultury a památkové péče.

Ceny Olomouckého kraje

Soubor typu .pdfPravidla ocenění za přínos v oblasti kultury platná do roku 2015(135,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2006(144,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2007(156,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2008(151,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2009(154,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2010(147,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2011(149,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2012(164,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2013(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014(313,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2015(162,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016(109,3 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti kultury

Soubor typu pdfPrávní předpisy v oblasti kultury(160,6 kB)stáhnout

Přehled poskytnutých dotací

Soubor typu pdfPřehled hodnocených žádostí Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2017 schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje 24. 4. 2017.(268 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled hodnocených žádostí Programu podpory kultury v OK 2017 schválených Radou OK 27.3.2017.(265,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých dotací za období 2004 - 2014(196,1 kB)stáhnout

Publikace a tisky

Soubor typu .pdfTiskový zákon(345,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický návod pro vydavatele periodického tisku(355,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam příjemců periodického tisku(220,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZákon o neperiodických publikacích(240,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam příjemců neperiodických publikací(265,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický návod pro vydavatele neperiodických publikací(277,9 kB)stáhnout

Regionální funkce knihoven

Soubor typu pdfRegionální funkce knihoven(148,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ze dne 12. 12. 2014(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých příspěvků na regionální funkce knihoven za obodobí 2009 - 2014(128,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých dotací na regionální funkce knihoven v letech 2015 - 2016(130,4 kB)stáhnout

Tradiční lidová kultura

Soubor typu pdfTradiční vodoléčba a odkaz V. Priessnitze v národním seznamu lidové kultury(290,3 kB)stáhnout
Soubor typu docSeznam členů pracovní skupiny Olomouckého kraje pro tradiční lidovou kulturu(78,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxZápis vodoléčby a odkazu V. Priessnitze na seznam nemateriálních statků Ol. kraje(21,9 kB)stáhnout
Soubor typu docPravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby(111,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxRegionální centrum pro tradiční lidovou kulturu(18,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxJmenování mistrů tradiční rukodělné výroby(29,3 kB)stáhnout
Soubor typu docPravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury(154 kB)stáhnout

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje

Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2014 - 2016(1,7 MB)stáhnout

Zpracovatel stránky

Mgr. Dagmar Vlková
kontroly tisku a knihovny
Odbor školství, sportu a kultury
oddělení organizačně správních činností a kultury
   585 508 205        d.vlkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p., kancelář: 1018


Poslední změna 07. 12. 2015 15:51:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje