Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III (KAP III)

Projekt KAP III má na území krajů přispět ke zlepšení řízení škol a školských zařízení, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence financované z fondů EU ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. 

Projekt KAP III je navazujícím na projekt KAP realizovaný v letech 2016 – 2021.

Hlavním cílem projektu je vytvoření souboru dokumentů KAP III, které budou nezbytné pro akční plánování v území. KAP III bude primárně zaměřen na střední a vyšší odborné školství, dále organizace zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení a zároveň bude v klíčových tématech reflektovat potřeby základního školství prostřednictvím spolupráce se všemi realizátory MAP v kraji. V rámci dokumentů KAP III budou zpracovávány Roční akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji na roky 2023, 2024 a 2025.

Prostřednictvím realizace projektu budou vytvořeny předpoklady pro rozvoj vzdělávání s důrazem na územní dimenzi a reálné potřeby vzdělávání v regionu. Zvýší se motivace ředitelů škol a pedagogů ke stanovení vlastních priorit a ke sdílení dobré praxe. Vzniknou funkční partnerství v území (platformy), do kterých budou mimo zástupců škol a školských zařízení zapojeni např. zaměstnavatelé, rodiče dětí a žáků, neziskové organizace, apod.

Klíčová témata KAP III jsou:

  • rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity
  • polytechnické vzdělávání
  • podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli a kariérové poradenství
  • podpora gramotností – čtenářské, matematické, digitální, pohybové
  • podpora společného vzdělávání a akcí KLIMA
  • podpora digitalizace vzdělávání  

Odkazy na spolupracující projekty:

Metodická podpora akčního plánování https://www.npi.cz/projekty/5826-metodicka-podpora-akcniho-planovani

Projekty na implementaci KAP II  https://www.ikap.cz/

 

Aktuality

14.11.2023 - Setkání zástupců škol nezřizovaných Olomouckým krajem

V kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje se ve středu 8. 11. 2023 sešli zástupci škol jiných zřizovatelů v kraji.

Setkání zástupců škol nezřizovaných Olomouckým krajem

10.11.2023 - Příprava přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 se uskutečnilo pracovní setkání k tématu „Příprava přijímacího řízení na střední školy“ konané pod záštitou odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Příprava přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

10.11.2023 - Pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

Ve dnech 2. - 3. 11. 2023 proběhlo pravidelné pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.

07.11.2023 - Závěrečná konference projektu a setkání odborných platforem

S blížícím se koncem realizace projektu KAP III proběhla dne 1. 11. 2023 závěrečná konference k tématu „Dynamika změn trhu práce ve vztahu ke vzdělávání“, které je nosné pro naplňování všech priorit rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji dle jeho krajských akčních plánů (AP 2023, AP 2024 a AP 2025).

Závěrečná konference projektu a setkání odborných platforem

07.11.2023 - Novela zákoníku práce

V pondělí 30. 10. 2023 se uskutečnilo interaktivní školení pro zástupce škol v kraji. Tento webinář si kladl za cíl seznámit jeho účastníky s novelou zákoníku práce a probrat její jednotlivé části.


archiv aktualit »

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfKAP III_Analytická část.pdf(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdf‎KAP III_Analyticka cast_ Priloha1_Analyza potreb na skolach v CR.pdf(7,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKAP III_Analyticka cast_Priloha2_APS_IIIvlna_mezikrajova komparacni studie.pdf(7,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKAP III_Analyticka cast_Priloha3_Analyza potreb ve skolach v Olomouckem kraji.pdf(7,4 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxKAP III_Analyticka cast_Priloha4_Souhrnne informace SAP za Olomoucky kraj.xlsx(309,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxKAP III_Analyticka cast_Priloha5_Souhrnne informace ze Sablon II_OLK.xlsx(24,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKAP III_Prioritizace potřeb.docx.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKAP III_Prioritizace potreb_Priloha1_Zaznam hlasovani PS V k prioritizaci.pdf(580,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxKAP III_Prioritizace potřeb_Priloha2_Prehled dle klicovych temat.xlsx(1 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxKAP III_AP_2023.xlsx(203,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxKAP III_AP_2024.xlsx(199,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxKAP III_AP_2025.xlsx(193,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Lenka Polachová

projektový manažer evropských projektů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení projektového řízení
   585 508 648, 773 785 706 l.polachova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 4., kancelář: 4.33

RNDr. Bronislava Vláčilová

věcná manažerka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 688, 773 782 794 b.vlacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 333

Dita Karásková

administrátorka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 580 d.karaskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 333


Poslední změna 30. 01. 2024 10:50:56