Krajské dotační programy 2021

Krajské dotační programy

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2020-2024. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům  naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů - Obecné informace k poskytování krajských dotací, vzor dotačního programu. Pro další období připravuje Rada Olomouckého kraje zjednodušení systému podávání žádostí o dotace. O přípravě podmínek pro dotační období 2022–2024 budou žadatelé průběžně informováni na těchto stránkách.

Seznamy dotačních programů pro rok 2021 jsou uvedeny v části Přehled předpokládaných dotačních programů pro r. 2021.

Jednoduché vysvětlení postupu pro podání žádosti a další informace pro fyzické osoby jsou uvedeny na stránkách infoportálu pro občana.

V roce 2021 budou pro zájemce o dotaci z krajského rozpočtu opět pořádány semináře k jednotlivým dotačním programům. S ohledem na aktuální epidemickou situaci v Olomouckém kraji budou semináře pro žadatele pořádány výhradně videokonferenční formou nebo budou zveřejněny podrobné prezentace dotačních programů. Termíny aktuálně připravených seminářů jsou uvedeny v části Termíny seminářů pro zájemce o dotace.  K dispozici je v úřední hodiny odborná telefonická linka administrátora a v době podávání žádostí také  technická linka při problémech se systémem podávání žádostí, zapomenutým heslem atd. Kontaktní informace jsou vždy uvedeny v pravidlech dotačního programu/titulu.

Přejeme hodně zdaru při zpracování projektových záměrů a těšíme se na Vaše žádosti o dotaci!

 

 


Poslední změna 23. 07. 2021 06:38:09