Krajská úroveň

Magistrát hl.m.Prahy

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Mariánské nám. 2

110 00 Praha 1

telefon: 236 001 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@praha.eu

ID datové schránky: 48ia97h

 

Plzeňský kraj

Odbor sociálních věcí

Škroupova 18

306 13 Plzeň

telefon: 377 195 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@plzensky-kraj.cz

ID datové schránky: zzjbr3p

 

Středočeský kraj

Odbor bezpečnostní ředitel

Zborovská 11

150 21 Praha 5

telefon: 257 280 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: podatelna@kr-s.cz

ID datové schránky: keebyyf

 

Ústecký kraj

Odbor sociálních věcí

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

telefon: 475 657 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: epodatelna@kr-ustecky.cz

ID datové schránky: t9zbsva

 

Pardubický kraj

Odbor sociálních věcí

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

telefon: 466 026 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@pardubickykraj.cz

ID datové schránky: z28bwu9

 

Jihočeský kraj

Odbor sociálních věcí 

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

telefon: 386 720 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz

ID datové schránky: kdib3rr

 

Moravskoslezský kraj

Odbor sociálních věcí

28. října 117

702 18 Ostrava

telefon: 595 622 222 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@msk.cz

ID datové schránky: 8x6bxsd

 

Kraj Vysočina

Odbor sekretariátu hejtmana

Žižkova 57

587 33 Jihlava

telefon: 564 602 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@kr-vysocina.cz

ID datové schránky: ksab3eu.

 

Zlínský kraj

Odbor kancelář hejtmana

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

telefon: 577 043 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: podatelna@kr-zlinsky.cz

ID datové schránky: scsbwku

 

Liberecký kraj

Odbor kancelář hejtmana

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

telefon: 485 226 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: podatelna@kraj-lbc.cz

ID datové schránky: c5kbvkw

 

Karlovarský kraj

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

telefon: 354 222 300 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

ID datové schránky: siqbxt2

 

Jihomoravský kraj

Odbor školství

Žerotínovo nám. 449/3

601 82 Brno

telefon: 541 651 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@kr-jihomoravsky.cz

ID datové schránky: x2pbqzq

 

Královéhradecký kraj

Odbor sociálních věcí

Pivovarské nám. 1245

500 03 Hradec Králové

telefon: 495 817 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@kr-kralovehradecky.cz

ID datové schránky: gcgbp3q


Poslední změna 10. 01. 2023 11:34:07