Kontakty do volebních místností

V současné době se telefonní seznam vytváří a edituje. Při tvorbě telefonního seznamu vycházíme z podkladů pro volby do Evropského parlamentu. Telefonní seznam do volebních místností je vytvořen pro území celého Olomouckého kraje a dále také podle správních obvodů pověřených obecních úřadů. V telefonním seznamu lze vyhledávat, lze jednotlivá data třídit a filtrovat.

Kontakt na Krajský úřad Olomouckého kraje v době hlasování:

585 508 616 - stálá služba
585 508 394 - stálá služba
585 508 521 - informace pro média
725 409 080 - Mgr. Koláčková

Kontakt na Ministerstvo vnitra České republiky:

974 817 377
974 817 378

Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje zajišťujících organizaci voleb:

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Oddělení správní, Odbor správní a legislativní
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RAO, patro: 13p. kancelář: 1315

Mgr. Ľubica Koláčková

Oddělení správní, Odbor správní a legislativní
telefon: 585 508 449
e-mail: l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RAO, patro: 13p. kancelář: 1315


Poslední změna 11. 02. 2015 14:52:59