Komise pro rodinu a sociální záležitosti

  Příjmení Jméno Titul  
1. Bratterová Zuzana Bc., LL.M. předsedkyně komise
2. Filip Dadlíková Zina    
3. Hanzelová Jana    
4. Hudečková Marie    
5. Kašparová Hana Bc.  
6. Kocůrková Božena    
7. Krosesková Vlasta PhDr.  
8. Maierová Hana    
9. Mencner František    
10. Michálek Petr Mgr.  
11. Bastlová Čechová Božena  
12. Němečková Jana Ing.  
13. Prinz Petr PhDr.  
14. Pumprlová Jiřina    
15. Riedlová Zdeňka Ing.  
16. Sumara Ivan MUDr.  
17. Šebela Robert    
         

Kontakty

Mgr. Petra Hemžská

tvorba a aktualizace sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 682 p.hemzska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806


Poslední změna 21. 09. 2016 11:48:10