Komise pro mládež a sport

  Příjmení Jméno Titul  
1. Kremla Jiří PaedDr. předseda komise
2. Bruštík Pavel    
3. Bulko Petr    
4. Čečman Ivo Ing.  
5. Gronych Martin Mgr.  
6. Hlavinka Čestmír    
7. Kaštilová Tesařová Hana    
8. Králík Martin    
9. Kudláček Petr    
10. Müller Tomáš Ing.  
11. Oborný Michal    
12. Petržela Jaroslav Ing.  
13. Skácel Miroslav PaedDr.  
14. Staněk Antonín Mgr., Ph.D.  
15. Šnevajs Ladislav RNDr.  
16. Švec Jaroslav Mgr.  
17. Vincour Slavomír    
18. Vláčilová Marta Mgr.  
19. Vlasák Vladislav Ing.  
         

Kontakty

Mgr. Jan Švec
pracovník pro sport a tělovýchovu
Odbor školství, sportu a kultury
oddělení krajského vzdělávání, sportu a dotací
   585 508 549        jan.svec@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 921


Poslední změna 08. 04. 2016 13:12:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje