Komise pro legislativu

1. Sýkora Tomáš Ing. Mgr. Bc. předseda komise        
2. Budiš Martin            
3. Haltmar Petr            
4. Hlatký Martin            
5. Hrdiborský Rostislav Mgr.          
6. Karlík Petr Mgr.          
7. Karšulín Roman            
8. Kovaříková Dominika Mgr.          
9. Majorová Eliška Mgr.          
10. Navrátilová  Kamila Bc.          
11. Nováková Dagmar Mgr.          
12. Radkovičová Martina Mgr.          
13. Stratilík Marek            
14. Vlček Ondřej Mgr. et Mgr.          
15. Vogel Arnošt            

Tajemník komise

Mgr. Šárka Calábková

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení legislativy a dozoru
   585 508 480 s.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1320


Poslední změna 16. 12. 2020 21:31:01