Komise pro legislativu

1.

Sýkora Tomáš, Ing. Mgr. Bc.,

předseda komise

sykora.tomas@volny.cz I.P.Pavlova 998/32, 779 00 Olomouc 585 423 409

2.

Budiš Martin, JUDr.

budis.martin@gmail.com Okružní 42,
789 85 Mohlenice
721 876 888

3.

Haltmar Petr

inghaltmarp@email.cz Nám. Míru 48,
789 91 Štíty
723 820 730

4.

Hlatký Martin

martinhlatky@seznam.cz Dolní 687/44,
783 13 Štěpánov
777 197 272

5.

Hrdiborský Rostislav, PhDr.

     

6.

Karlík Petr, Mgr.

petrkarlik@volny.cz    

7.

Karšulín Roman

karsulin@centrum.cz    

8.

Kovaříková Dominika, Mgr.

dominika.kovarikova@seznam.cz Mánesova 353/13, 779 00 Olomouc 603 279 603

9.

Majorová Eliška, Mgr.

eliska.majorova@email.cz    

10.

Navrátilová Kamila, Bc.

k.navratilova@olkraj.cz

Jeremenkova 40,
779 00 Olomouc

585 508 280

11.

Nováková Dagmar, Mgr.

maraskino@seznam.cz

Dvořákova 1,
796 01 Prostějov

724 312 134

12.

Radkovičová Martina, Mgr.

martousek@centrum.cz    

13.

Stratilík Marek

marekstratilik@seznam.cz Sadařská 326,
691 05 Zaječí
723 571 286

14.

Vlček Ondřej, Mgr. et Mgr.

mgr.ondrej.vlcek@seznam.cz Nádražní 706,
751 31 Lipník nad Bečvou
776 039 388

15.

Vogel Arnošt

vogel@hanovice.cz Haňovice 32,
783 21 Chudobín
585 347 009

Tajemník komise

Mgr. Šárka Calábková

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení legislativy a dozoru
   585 508 480 s.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1320


Poslední změna 09. 09. 2022 06:40:53