Komise pro kulturu a památkovou péči

  Příjmení Jméno Titul  
1. Augustin Josef JUDr. předseda komise
2. Bastl René    
3. Bouchal Leon Mgr. Bc.  
4. Hekela Pavel Mgr.  
5. Hlavešová Alena Mgr.  
6. Hrdlička Miroslav Ing.  
7. Haitmar Vladimír Ing.  
8. Kauerová Vlasta Mgr.  
9. Krákorová Pajůrková Šárka Mgr.  
10. Lindner Lothar Ing.  
11. Polášková Hana Ing.  
12. Roubík Jiří Ing., Ph.D.  
13. Rybička Vladimír Mgr.  
14. Stawaritschová Jarmila    
15. Svozil Oldřich PhDr.  
16. Weiermüllerová Jitka    
17. Zádrapa Daniel Mgr.  
         

Kontakty

PhDr. Pavel Hamza
pracovník pro oblast kultury
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 207 p.hamza@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305


Poslední změna 11. 10. 2017 08:34:50

© Krajský úřad Olomouckého kraje