Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

IČ: 65763173
Vznik: 09.04.1997
Sídlo svazku obcí: Pěnčín 109

Orgány svazku obcí:

  • valná hromada
  • představenstvo

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Bc. Eva Knajblová Pěnčín 263, PSČ 798 57 předseda 14.12.2022
David Kovář Laškov 79, PSČ 798 57 místopředseda 14.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Při jednání jménem svazku navenek jednají a za svazek se podepisují oba členové představenstva svazku, tedy předseda a místopředseda představenstva svazku společně. Podepisování se děje tak, že k otisku razítka nebo napsanému názvu svazku se připojí podpis předsedy představenstva a místopředsedy představenstva s uvedením jejich funkce. Jiné osoby mohou za svazek jednat jen na základě písemné plné moci udělené představenstvem svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

Ochrana životního prostředí odváděním a čištěním odpadních vod na území katastru obcí Laškov a Pěnčín, a to prosazováním společných zájmů, spočívajících v přípravných činnostech, realizaci výstavby a následné provozování ČOV a stokové sítě pro obce Laškov a Pěnčín.
Plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace řešení a výstavby rozvodů potrubí kanalizace (projekční a inženýrské činnosti) pro obce Laškov a Pěnčín a zabezpečení projektové přípravy akce.
Jednotné provozování vybudovaného zařízení ČOV a stokové sítě pro obce Laškov a Pěnčín včetně všech souvisejících činností.
Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit obcí v případě překonávání následků havárií a živelních pohrom, poškozujících či ohrožujících odvod odpadních vod z členských obcí.
Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací, darů a subvencí pro budování a rozvoj společných zařízení.
Vytvoření a obhospodařování společného Fondu oprav pro obnovu a rekonstrukci zařízení vybudovaných svazkem obcí.


Poslední změna 20. 01. 2023 13:21:52