Internetové odkazy

 • V souvislosti se zvyšujícími požadavky na bezpečnost obyvatel kraje zřídil Olomoucký kraj v rámci prevence kriminality facebookovou stránku Megafon - více než jen bezpečnost. Stránka poskytuje jednotné a komplexní informace o stavu bezpečnosti na území Olomouckého kraje a informace z oblasti prevence kriminality.
 •  
 • V rámci projektu prevence majetkové kriminality spustil Olomoucký kraj webovou stránku Zavřít dveře nestačí, na které je veřejnosti k dispozici interaktivní model obytného domu společně s doporučeními, jak odstranit rizikové faktory objektu, odkazy a další rady a informace.
 •  
 • Olomoucký kraj se stal aplikačním garantem projektu „Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu“, který realizovala Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Šetření probíhalo v roce 2019 - 2020 ve 14 městech kraje (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník, Hranice, Kojetín, Lipník, Litovel, Mohelnice, Moravský Beroun, Štenberk, Uničov, Zábřeh).
 •  
 • Olomoucký kraj se stal partnerem Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které je zaměřené na oblast rizikových komunikačních jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií. Součástí centra je také úspěšně realizovaný projekt pod názvem E-bezpečí, jehož je Olomoucký kraj také partnerem.
 •  
 • Ministerstvo vnitra a Policie ČR zveřejňují v on-line prostředí Mapu kriminality. Mapa informuje o kriminalitě nejen v podobě statistik, ale i map trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k takovým událostem dochází.
 •  
 • Odbor prevence kriminality Ministertva vnitra zřizuje webovou stránku Prevence kriminality, ve které informuje a zprostředkovává souhrnné informace z oblasti prevence kriminality v České republice.
 •  
 • Cech mechanických zámkových systémů ČR nabízí na webové stránce mobilní aplikace ke stažení, katalog doporučených výrobků a informace o projektu Zabezpečte se. 


Poslední změna 16. 02. 2023 15:48:28