Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana

Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana

Milan Klimeš se narodil 30. srpna 1954 v Šumperku. Na základní školu docházel v rodném Bludově, poté absolvoval Střední průmyslovou školu železniční v Letohradě a následně vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole dopravní v Žilině, obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí. Roční vojenskou službu absolvoval u stavební obnovy. V roce 1982 nastoupil do s.p. Stavoprojekt Olomouc, pracoviště Šumperk jako projektant dopravy a inženýrských sítí. V roce 1990 se šumperské pracoviště privatizovalo na Stavoprojekt Šumperk spol. s r.o., kde působil jako jednatel a ředitel až do podzimu 2016. Dlouhodobě se věnuje komunální politice jako předseda stavební komise, předseda kontrolního výboru, jedno volební období jako místostarosta a nyní jako zastupitel obce Bludov.

Je ženatý, má dva syny a dceru, dvě vnučky a jednoho vnuka. Mezi jeho velké záliby patří ochrana přírody, které se dlouhodobě věnuje. Je členem Českého svazu ochránců přírody v Bludově od roku 1978. Dále rád sportuje (především turistika, cyklistika). Má rád umění a kulturu a to jak divadlo, tak hudbu -  klasickou i jazzovou.

Kompetenční oblast: životní prostředí, zemědělství, majetek

Náměstek hejtmana v médiích

20.02.2019 - Kraj pomůže záchranným stanicím a čápům bílým

Hejtmanství letos investuje tři a půl miliónu korun do projektů, které bezprostředně souvisí s ochranou přírody.

Kraj pomůže záchranným stanicím a čápům bílým

05.02.2019 - Olomoucký kraj pomůže obcím s opravou vodovodů a kanalizací

Ze stejného balíku peněz je možné čerpat i na stavbu protipovodňových opatření.

Olomoucký kraj pomůže obcím s opravou vodovodů a kanalizací

14.12.2018 - V Olomouci poprvé zazpíval slavíček. Talentová soutěž spojila generace

Akci, kterou pořádal Olomoucký kraj společně s krajskou radou seniorů, finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V Olomouci poprvé zazpíval slavíček. Talentová soutěž spojila generace

19.10.2018 - Zelené školy dostanou odměnu

Celkem pět organizací letos získá titul Zelená škola a současně i finanční odměnu od Olomouckého kraje.

Zelené školy dostanou odměnu

06.08.2018 - Sucho a nedostatek pitné vody. Kraj přispěje obcím na řešení mimořádných situací

Celkem dva a půl miliónu korun vyčlenilo hejtmanství na řešení mimořádných situací na infrastruktuře vodovodů a kanalizací, které slouží pro veřejnou potřebu.

Sucho a nedostatek pitné vody. Kraj přispěje obcím na řešení mimořádných situací

archiv aktualit »

Kontakty

Božena Gewiesová
asistentka náměstka hejtmana Ing. Milana Klimeše
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 849 b.gewiesova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 822


Poslední změna 24. 05. 2018 09:31:51

© Krajský úřad Olomouckého kraje