Hlasování a sčítání hlasů - odlišnosti od jiných voleb