Formuláře

Výzva k podání nabídky

Soubor typu .docFormulář - Výzva k podání nabídky - aktualizace k 3. 11. 2014 - černobílý logolink(351,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář - Výzva k podání nabídky - aktualizace k 3. 11. 2014 - barevný logolink(216,5 kB)DOC | PDF

Údaje uvedené v pravé části formuláře, např. údaje u hodnotících kritérií, požadavků na prokázání splnění základních a profesní kvalifikace dodavatele, povinnost uchovávat doklady apod. jsou pouze příklad, každá veřejná zakázka se řídí jinými pravidly (dle výše předpokládané ceny), tato pravidla jsou upravena v Příručce pro příjemce OP VK, případně ve smlouvě o realizaci grantového projektu.


Výsledek výzvy k podávání nabídek

Soubor typu .docFormulář - Výsledek výzvy - aktualizace k 3. 11. 2014 - černobílý logolink(328 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář - Výsledek výzvy - aktualizace k 3. 11. 2014 - barevný logolink(193,5 kB)DOC | PDF

Doporučený vzor formuláře zápisu o posouzení a hodnocení nabídek

Soubor typu .docFormulář - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - aktualizace 3. 10. 2013 - barevný logolink(266,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - aktualizace 3. 10. 2013 - černobílý logolink(389,5 kB)DOC | PDF

Doporučený vzor čestného prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti člena hodnotící komise

Soubor typu .docFormulář - Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti - aktualizace 3. 10. 2013 - barevný logolink(167,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář - Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti - aktualizace 3. 10. 2013 - černobílý logolink(302,5 kB)DOC | PDF


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00