Evidence obyvatel

VZORY

Soubor typu docxVzor: Informace pro občana po zrušení trvalého pobytu(12,2 kB)stáhnout
Soubor typu docVzor: Protokol o ústním podání o ukončeni pobytu na území ČR(36 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor: Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky(16,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodické doporučení postupu při změně místa trvalého pobytu (12.10.2021)(236,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup při zápisu úmrtí mimo ČR – k zajištění informovanosti (22.07.2016)(772,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPotvrzování mezinárodních formulářů, např. potvrzení rodinného stavu, E - formuláře a SEDy F (Generální ředitelství Úřadu práce ČR 16.03.2015)(157,6 kB)stáhnout

Směrnice MV ČR

Soubor typu pdfSMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č.j. MV-13666-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel(882 kB)stáhnout

Postupy pro zápisy do informačního systému evidence obyvatel:

Soubor typu .pptOhlašovny (01.07.2010)(2,3 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptObecní úřady obcí s rozšířenou působností (01.07.2010)(2,2 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptMatriční úřady (01.07.2010)(3,2 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptKrajské úřady (01.07.2010)(1,7 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptSoudy (01.07.2010)(2,9 MB)PPT | PDF

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Ing. Markéta Hofschneiderová

volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306


Poslední změna 08. 08. 2023 09:20:42