Evidence obyvatel

VZORY

Soubor typu docxVzor: Informace pro občana po zrušení trvalého pobytu(12,2 kB)stáhnout
Soubor typu docVzor: Protokol o ústním podání o ukončeni pobytu na území ČR(36 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor: Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky(16,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxNeplatný vzor: Informace pro občana po zrušení trvalého pobytu (platnost do 01.08.2021)(11,8 kB)stáhnout
Soubor typu docNeplatný vzor: Protokol o ústním podání o ukončení pobytu na území ČR (platnost do 01.08.2021)(35,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxNeplatný vzor: Sdělení o ukončení pobytu na území ČR (platnost do 01.08.2021)(18,8 kB)stáhnout

Směrnice MV ČR

Soubor typu pdfSMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č.j. MV-13666-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel(882 kB)stáhnout

Postupy pro zápisy do informačního systému evidence obyvatel:

Soubor typu .pptOhlašovny (01.07.2010)(2,3 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptObecní úřady obcí s rozšířenou působností (01.07.2010)(2,2 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptMatriční úřady (01.07.2010)(3,2 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptKrajské úřady (01.07.2010)(1,7 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptSoudy (01.07.2010)(2,9 MB)PPT | PDF

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Ing. Markéta Hofschneiderová

volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306


Poslední změna 17. 05. 2022 08:20:19