Euroregiony Praděd a Glacensis

                 

Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení měst a obcí. Cílem euroregionů je podpora a realizace projektů odrážející všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Euroregiony mají mimo jiné za cíl odstranit hospodářské rozdíly v životní úrovni občanů sousedních zemí. Jsou nejkomplexnější formou mezinárodní spolupráce, neboť obyvatelé každého euroregionu se věnují společným aktivitám ve všech oblastech života. Na místní úrovni vhodně doplňují činnost administrativního aparátu příslušných států.

Správa Fondu malých projektů je svěřena euroregionům působícím na česko-polské hranici, na území Olomouckého kraje Euroregionu Praděd (pro okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov a Přerov) a Euroregionu Glacensis (okres Šumperk).

Fond malých projektů v období 2021-2027

V nařízení je zakotvena realizace Fondu malých projektů, proto i v novém období budou Fondy součástí přeshraničních programů. Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR. Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů, paušálních částek a paušálních sazeb, případně kombinace všech těchto třech typů.

Fond malých projektů bude v novém období podporovat rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a dále měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (tzv. priorita 4).
Priorita 2

"Cestovní ruch" - posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Priorita 4

"Spolupráce institucí a obyvatel" - budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“

Finanční rozsah dotace EFRR

Priorita 2

 • 2.000 – 40.000 EUR u samostatného projektu
 • 4.000 – 80.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

Priorita 4

 • 1.000 – 30.000 EUR u samostatného projektu
 • 2.000 – 60.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

U projektů s vedoucím partnerem nebude stanoveno rozdělení poměru financování mezi partnery

Výše dotace EFRR

 • Spolufinancování max. 80% dotace z EFRR
 • Pro české žadatele – 20% z vlastních zdrojů
 • Pro polské žadatele – spolufinancování ze státního rozpočtu do výše 10% CZV (pro nevládní organizace a sdružení územních samosprávných celků)

Financování

 • Zálohové ani průběžné financování malých projektů nebude ani v novém programovém období umožněno
 • Předfinancování malých projektů bude i nadále z vlastních zdrojů žadatele
 • Zavedení zjednodušených metod vykazování by však mělo zásadně urychlit závěrečnou kontrolu malých projektů, a tím i celý proces proplácení dotace

Typy malých projektů

 • Malé projekty typu A (společný projekt s principem vedoucího partnera) – nadále budou podporovány, nově bude umožněno realizovat i s partnery z jiných euroregionů
 • Malé projekty typu B (partnerský projekt – dvě projektové žádosti, každá předložená žadatelem na svojí straně hranice) – již nebudou v novém období umožněny
 • Malé projekty typu C (samostatný projekt) – i nadále budou podporovány

Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 bude vyhlášen a zahájen dne 1. 11. 2023.

Dokumenty ke stažení:

Soubor typu pdfZpravodaj Euroregionu Glacensis 1_2023(15,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZpravodaj Euroregion Glacensis 2_2023(10,2 MB)stáhnout

Aktuality

26.06.2023 - Pozvánka na webinář - Představení Euroregionu Glacensis a jeho sídelních měst

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na webinář pořádaný Euroregionem Glacensis ve čtvrtek 29.6.2023 od 13:00 na téma Představení Euroregionu Glacensis a jeho sídelních měst.

22.06.2023 - Pozvánka na webinář - Podpora regionálního rozvoje a kvality života ve venkovských oblastech

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis ve středu 28.6.2023 od 13:00 na téma Podpora regionálního rozvoje a kvality života ve venkovských oblastech.

19.06.2023 - Pozvánka na webinář - Kultura a umění – Tradice a zvyky v České republice a Polsku

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis ve čtvrtek 22.6.2023 od 10:00 na téma Kultura a umění – Tradice a zvyky v České republice a Polsku

07.06.2023 - Pozvánka na webinář - Kultura a umění – Česko-polská spolupráce na kulturním poli

Srdečně Vás zveme na webinář pořádaný Euroregionem Glacensis v úterý 14.6.2023 od 10:00 na téma Kultura a umění – Česko-polská spolupráce na kulturním poli.

02.06.2023 - Pozvánka na webinář - Cestovní ruch – Novinky a trendy v cestovním ruchu na česko-polské hranici

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis v úterý 6. 6. 2023 od 10:00 na téma Cestovní ruch – Novinky a trendy v cestovním ruchu na česko-polské hranici.


archiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Edita Málková

projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 388 e.malkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1206


Poslední změna 14. 08. 2023 10:13:00