Euroregiony Praděd a Glacensis

                 

Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení měst a obcí. Cílem euroregionů je podpora a realizace projektů odrážející všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Euroregiony mají mimo jiné za cíl odstranit hospodářské rozdíly v životní úrovni občanů sousedních zemí. Jsou nejkomplexnější formou mezinárodní spolupráce, neboť obyvatelé každého euroregionu se věnují společným aktivitám ve všech oblastech života. Na místní úrovni vhodně doplňují činnost administrativního aparátu příslušných států.

Správa Fondu malých projektů je svěřena euroregionům působícím na česko-polské hranici, na území Olomouckého kraje Euroregionu Praděd (pro okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov a Přerov) a Euroregionu Glacensis (okres Šumperk).

Fond malých projektů v období 2021-2027

V nařízení je zakotvena realizace Fondu malých projektů, proto i v novém období budou Fondy součástí přeshraničních programů. Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR. Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů, paušálních částek a paušálních sazeb, případně kombinace všech těchto třech typů.

Fond malých projektů bude v novém období podporovat rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a dále měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (tzv. priorita 4).
Priorita 2

"Cestovní ruch" - posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Priorita 4

"Spolupráce institucí a obyvatel" - budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“

Finanční rozsah dotace EFRR

Priorita 2

 • 2.000 – 40.000 EUR u samostatného projektu
 • 4.000 – 80.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

Priorita 4

 • 1.000 – 30.000 EUR u samostatného projektu
 • 2.000 – 60.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

U projektů s vedoucím partnerem nebude stanoveno rozdělení poměru financování mezi partnery

Výše dotace EFRR

 • Spolufinancování max. 80% dotace z EFRR
 • Pro české žadatele – 20% z vlastních zdrojů
 • Pro polské žadatele – spolufinancování ze státního rozpočtu do výše 10% CZV (pro nevládní organizace a sdružení územních samosprávných celků)

Financování

 • Zálohové ani průběžné financování malých projektů nebude ani v novém programovém období umožněno
 • Předfinancování malých projektů bude i nadále z vlastních zdrojů žadatele
 • Zavedení zjednodušených metod vykazování by však mělo zásadně urychlit závěrečnou kontrolu malých projektů, a tím i celý proces proplácení dotace

Typy malých projektů

 • Malé projekty typu A (společný projekt s principem vedoucího partnera) – nadále budou podporovány, nově bude umožněno realizovat i s partnery z jiných euroregionů
 • Malé projekty typu B (partnerský projekt – dvě projektové žádosti, každá předložená žadatelem na svojí straně hranice) – již nebudou v novém období umožněny
 • Malé projekty typu C (samostatný projekt) – i nadále budou podporovány

Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 bude vyhlášen a zahájen dne 1. 11. 2023.

Dokumenty ke stažení:

Soubor typu pdfZpravodaj Euroregionu Glacensis 1_2023(15,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZpravodaj Euroregion Glacensis 2_2023(10,2 MB)stáhnout

Aktuality

09.04.2024 - VRBNO POD PRADĚDEM | Euroregion Praděd otevřel novou výzvu pro příjem projektů do Fondu malých projektů v rámci Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Obce, jejich organizace a jiné nestátní neziskové organizace již mohou opět žádat o dotace v rámci tzv. Fondu malých projektů v Euroregionu Praděd. Tento nástroj na podporu česko-polské spolupráce je Euroregionem Praděd administrován již 25 let, za tu dobu bylo na území euroregionu realizováno přes 1400 projektů s celkovou alokací téměř 18 mil. eur.

21.03.2024 - Konzultace pro žadatele FMP v prioritě 2 – Cestovní ruch

Dovolujeme si Vás pozvat na konzultace pro české žadatele Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis Programu Interreg Česká republika - Polsko 2021-2027 v prioritě 2 - Cestovní ruch.

13.03.2024 - Školení pro žadatele FMP - priorita 2

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro potenciální žadatele v rámci Fondu malých projektu v Euroregionu Glacensis Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v prioritě 2 – Cestovní ruch.

08.03.2024 - Vyhlášení 2. výzvy pro předkládání projektových žádostí do FMP

Termín pro předkládání projektových žádostí do druhé výzvy je do 30.6.2024. Projekty lze předkládat výhradně přes monitorovací systém pro malé projekty, který je dostupný na adrese http://fmp.cz-pl.eu/.

14.02.2024 - Vyhlášení 1. výzvy pro Prioritu 2 – Cestovní ruch v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

Dovolujeme si Vás informovat, že Euroregion Praděd vyhlásil 1. výzvu pro příjem malých projektů do priority 2 – Cestovní ruch. Příjem projektových žádostí je od 14. 2. 2024 do 27. 3. 2024.

Vyhlášení 1. výzvy pro Prioritu 2 – Cestovní ruch v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

archiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Edita Málková

projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 388 e.malkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1206


Poslední změna 09. 04. 2024 07:04:17