Energetická legislativa

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění

Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie v platném znění 

Kontakty

Ing. Roman Melo

energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 17. 08. 2022 14:30:28