Energetická legislativa

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění

Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie v platném znění 

Další informace k týkající se energetické politiky můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu pod odkazem ENERGETICKÁ LEGISLATIVA.


Poslední změna 26. 01. 2024 16:46:06