Ekologická výchova

V odkazu Ekologická výchova naleznete informace vztahující se k podpoře naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení. Jedná se zejména o aktuální nabídku environmentálně osvětových akcí, ekologických výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, dále jsou zde zveřejněny důležité dokumenty vztahující se k EVVO aj.

Aktuálně

22.02.2017 - Pozvánka na 8. setkání koordinátorů EVVO

Podrobnější informace s přihláškou naleznete v příloze.


Poslední změna 22. 02. 2017 12:13:29

© Krajský úřad Olomouckého kraje