EHP a Norské fondy 2014-2021

 

Od vstupu do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v roce 2004 získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. Fondů EHP a Norska. Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Ve stávajícím třetím období 2014–2021 obdrží Česká republika zhruba 5 miliard korun. Podporu získají například projekty zaměřené na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

Aktuality

09.10.2020 - Seminář pro žadatele týkající se výzev zaměřených na oblast Inkluze Romů a posilování jejich postavení

V pátek 18. 9. 2020 proběhl na Krajském úřadě Olomouckého kraje (Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc) Seminář pro žadatele týkající se výzev zaměřených na oblast Inkluze Romů a posilování jejich postavení, který byl pořádán Ministerstvem financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v rámci programu Lidská práva.

27.08.2020 - Pozvánka na seminář pro žadatele týkající se výzev zaměřených na oblast Inkluze Romů a posilování jejich postavení

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programu Lidská práva organizuje ve spolupráci s Úřadem vlády ČR Seminář pro žadatele týkající se výzev zaměřených na oblast Inkluze Romů a posilování jejich postavení.

16.06.2020 - Seminář zvýšil informovanost žadatelů Fondů EHP

Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí uspořádal dne 15. června 2020 v Olomouci seminář pro žadatele o grand na projekty z Fondů EHP. Konkrétně se jednalo o informace k Programu Zdraví a jeho dvou oblastí podpory – duševní zdraví dětí a dospívajících a prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci.

Seminář zvýšil informovanost žadatelů Fondů EHP

03.06.2020 - Seminář pro žadatele o grant na projekty z Fondů EHP k otevřené výzvě v Programu Zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá seminář pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících v rámci otevřené výzvy v Programu Zdraví (od 15. 5. 2020 9:00 – 31. 7. 2020 12:00). Seminář se rovněž bude týkat potenciálních žadatelů pro oblast prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci (výzva bude otevřena v průběhu června).

03.06.2020 - Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti Podpory duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo dne 15. května 2020 výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících.


archiv aktualit »

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfEHP Norské fondy - Blue book draft(2,3 MB)stáhnout


Poslední změna 09. 10. 2020 07:56:19