DSO MORAVSKÁ BRÁNA

IČ: 04879864
Vznik: 07.03.2016
Sídlo svazku obcí: Pavlovice u Přerova 102, PSČ 751 11

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • rada
 • předseda a dva místopředsedové
 • kontroní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Hedvika Dočkalová, DiS. Lazníky ev. č. 3, PSČ 751 25 předseda 28.05.2019
Ing. Miloslav Jančík Soběchleby 173, PSČ 751 21 místopředseda 28.05.2019
Ing. Jiří Urban Osek nad Bečvou 192, PSČ 751 22 místopředseda 15.11.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedy.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

 • zpracování a realizace strategie meziobecní spolupráce na území mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn,
 • poskytování komplexních služeb a servisu obcím,
 • řešení nakládání s komunálními odpady a systém odpadového hospodářství v regionu,
 • školství,
 • sociální oblast,
 • zaměstnanost,
 • doprava a dopravní obslužnost,
 • administrativní podpora.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Členské obce

Soubor typu pdfČlenské obce svazku obcí(69 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 02. 2024 09:16:52