Dotační programy

Olomoucký kraj vyhlásil dotační titulu „Podpora prevence kriminality“, v rámci něhož je možné žádat o finanční podporu na realizaci projektů z oblasti prevence kriminality. Příjem žádostí je stanoven v období od 30. 3. 2017 do 7. 4. 2017.

  1. U INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ mohou být žadatelem obce a svazky obcí, které usilují o zřízení, rozšíření či modernizaci kamerových systémů a nejsou schopny zajistit nepřetržitý monitoring fyzickou obsluhou (za podmínky, že bude systém/záznamové zařízení obsluhováno policií), dále je možné žádat na zabezpečovací a vyhodnocovací systémy, mříže, osvětlení, oplocení.

  2. U NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ mohou být žadatelem nestátní neziskové organizace, které budou realizovat akce nebo činnosti zaměřené na kyberkriminalitu, kyberšikanu či další patologie spojené s užíváním sociálních sítí nebo zaměřené na realizaci probačních či resocializačních programů.

Podpora kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů projektu. Podrobné zadávací podmínky jsou k dispozici zde.

 

Vyúčtování státní dotace za rok 2017


Soubor typu xlsFinanční vyúčtování státní dotace za rok 2017(44 kB)stáhnout
Soubor typu docObsahové vyhodnocení státní dotace za rok 2017(70 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 7A vyhlášky č. 367/2015 Sb. k vyúčtování neinvestiční státní dotace za rok 2016(15 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 3A vyhlášky č. 367/2015 Sb. k vypořádání investiční státní dotace za rok 2016(15,6 kB)stáhnout

Přidělené dotace ze státního rozpočtu


Soubor typu xlsSouhrnný přehled přidělených dotací ze státního rozpočtu 2009 - 2016(432 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace 2016(14,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace - 2015(15,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsxPřidělená státní dotace - 2014(15,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsxPřidělená dotace 2013(14,1 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsxPřidělená dotace 2012(13,9 kB)XLSX | PDF

Přidělené dotace z krajského rozpočtu


Soubor typu xlsSouhrnný přehled investičních dotací z krajského rozpočtu 2014 - 2016 - situační prevence(388,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsSouhrnný přehled přidělených dotací z krajského rozpočtu 2007 - 2014 - sociální prevence(432 kB)XLS | PDF
Soubor typu docxPřehled přidělených dotací na rok 2016(20,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřehled přidělených dotací na rok 2015(25,9 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 28. 02. 2017 10:56:32

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU