Dotační programy

Dne 13. 12. 2017 vyhlásil Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotační program, v rámci něhož může obec, město a dobrovolný svazek obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2018. Žádosti jsou přijímány do 15. 2. 2018 prostřednictvím elektronicky odeslaného formuláře ve webové aplikaci a datovou schránkou.

Dokumentace vztahující se k vyhlášenému dotačnímu programu je k dispozici zde.

Upozornění - novinkou je elektronické podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace a odeslání vygenerované „Žádosti“ prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra.

 

 

Dne 18. 12. 2017 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dotační titul „Podpora prevence kriminality“ pro rok 2018, v rámci něhož je možné žádat o finanční podporu na realizaci projektů z oblasti prevence kriminality. Příjem žádostí je stanoven v období od 22. 1. 2018 do 4. 2. 2018.

  1. U INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ mohou být žadatelem obce a svazky obcí, které usilují o zřízení, rozšíření či modernizaci kamerových systémů (za podmínky, že bude systém/záznamové zařízení obsluhováno policií), dále je možné žádat na zabezpečovací a vyhodnocovací systémy, mříže, osvětlení, oplocení.

  2. U NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ mohou být žadatelem nestátní neziskové organizace, které budou realizovat akce nebo činnosti zaměřené na kyberkriminalitu, kyberšikanu, kyberstalking a další nebezpečné jevy v prostředí sociálních sítí nebo zaměřené na realizaci probačních či resocializačních programů pro dětské a mladistvé delikventy (prvopachatele), kteří se dopustili činu jinak trestného, páchají přestupkové jednání nebo vykazují závadové asociální chování.

Podpora kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů projektu. Podrobné zadávací podmínky jsou k dispozici zde.

Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, v rámci něhož budou prezentovány nejen zadávací podmínky, administrativní povinnosti a okruhy podporovaných oblastí, ale i technické parametry bezpečnostních kamer, jejich rozlišení, možnosti a využitelnosti. 

Seminář se uskuteční dne 11. 1. 2018 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pro závazné přihlášení je nutné se registrovat na e-mail: m.polacek@kr-olomoucky.cz

 

 

Vyúčtování státní dotace za rok 2017

Soubor typu xlsFinanční vyúčtování státní dotace za rok 2017(44 kB)stáhnout
Soubor typu docObsahové vyhodnocení státní dotace za rok 2017(70 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 7A vyhlášky č. 367/2015 Sb. k vyúčtování neinvestiční státní dotace za rok 2016(15 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 3A vyhlášky č. 367/2015 Sb. k vypořádání investiční státní dotace za rok 2016(15,6 kB)stáhnout

Přidělené dotace ze státního rozpočtu

Soubor typu xlsSouhrnný přehled přidělených dotací ze státního rozpočtu 2009 - 2017(437 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace 2017(13,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace 2016(14,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace - 2015(15,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsxPřidělená státní dotace - 2014(15,3 kB)XLSX | PDF

Přidělené dotace z krajského rozpočtu

Soubor typu xlsSouhrnný přehled přidělených dotací z krajského rozpočtu 2014 - 2017 - situační prevence(395,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsSouhrnný přehled neinvestičních dotací z krajského rozpočtu 2007 - 2017 - sociální prevence(432,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled přidělených dotací na rok 2017 - investice(552,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled přidělených dotací na rok 2017 - neinvestice(514,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřehled přidělených dotací na rok 2016(20,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřehled přidělených dotací na rok 2015(25,9 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 20. 12. 2017 12:39:41

© Krajský úřad Olomouckého kraje