Dotace na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019 (příjem žádostí 27. 5. - 28. 6. 2019)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je zajištění podpory spolků hasičů (fyzických osob) a pobočných spolků hasičů, podpora tradičních i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků. Tato podpora byla deklarována i vedením v rámci priorit pro aktuální volební období.

V rámci dotačního titulu mohou hasiči (fyzické osoby) žádat o dotaci na reprezentaci na mistrovství a mezinárodních soutěžích. Spolky a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje (právnické osoby) mohou žádat o dotaci na soutěže v kategorii dětí/mládeže, dospělých, na významné oslavy výročí založení SDH a memoriál uspořádaný za dobrovolného hasiče, který zahynul při plnění svých služebních povinností.

Příjem žádostí:

1. kolo 25. 2. 2019 - 26. 4. 2019

2. kolo 27. 5. 2019 - 28. 6. 2019

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfTabulka žadatelů 2. kolo schváleno v ROK dne 15. 7. 2019(755,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika k DT č. 1 2019(417,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů 1. kolo schváleno v ROK dne 20. 5. 2019(726,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla DT 1 - dotace na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů OK 2019(7,9 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzorová žádost DT 1 (67 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCo napsat do žádosti do účelu použití dotace ? - vzor k použití(173,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře k DT č. 1(641 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro právnickou osobu DT 1(285,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro fyzickou osobu (nepodnikající) DT 1(275,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor finančního vyúčtování dotace DT č. 1 pro pravnickou osobu(17,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor závěrečné zprávy(19,2 kB)stáhnout

Kontakty

Lucie Calábková
oblast dotací
Odbor kancelář hejtmana
oddělení krizového řízení
   585 508 247, 725 409 079 l.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617


Poslední změna 15. 01. 2019 12:03:15

© Krajský úřad Olomouckého kraje