Dotace

Nová Zelená Úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech a veřejných budovách. První kontinuální výzvy byly vyhlášeny 21. září 2021. Žádat o dotaci bude možné průběžně až do roku 2025. Během této doby program přerozdělí zhruba 39 miliard korun.

Více zde http://www.novazelenausporam.cz/

 

EFEKT lll

Státní program na neinvestiční podporu úspor energie, tedy "program EFEKT lll“, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT lll je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie a snížit energetickou náročnost.

Rozpočet programu na období 2022-2027 je minimálně 960 milionů korun. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně ve formě individuálních výzev.

Prioritou programu EFEKT lll je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora přípravy energetiky úsporných projektů metodou EPC.

Více zde https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452

 

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí v programovém období 2021-2027 poskytne zhruba 61 miliard korun. Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního životního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovní.

Vše, co potřebuje žadatel o dotace vědět o Operačním programu Životní prostředí, ale také informace o dotační politice Evropské unie a České republiky v oblasti zlepšování životního prostředí lze nalézt v časopisu Priorita. Státní fond životního prostředí ČR připravuje Prioritu s cílem informovat o nových možnostech čerpání dotací v OPŽP, nabídnout čtenářům zkušenosti jiných měst s jejich čerpáním a provést případné žadatele úskalími legislativy srozumitelnou formou.

Více zde https://www.priorita.cz/

 

Modernizační fond

Z modernizačního fondu poskytne Evropská unie na přechod k zelené energii do roku 2030 zhruba 300 miliard korun. Dotace budou postupně rozdělovány na celou řadu energeticky úsporných opatření – od modernizace technologií v průmyslu a energetice či výstavby fotovoltaických či větrných elektráren, přes energetické úspory v budovách až po modernizace veřejného osvětlení.

Více zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

 

Národní plán obnovy

Pomoc při přípravě na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace nabízí Národní plán obnovy. 

V rámci druhého pilíře „Fyzická infrastruktura a zelená tranzice“ je vyčleněno zhruba 85 miliard korun na podporu snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru, přechod na čistší zdroje energie, renovace budov a ochrana ovzduší, atd.

Více zde https://www.planobnovycr.cz/fyzicka-infrastruktura-a-zelena-tranzice

 

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji (kotlíkové dotace v rámci OP ŽP 2021 - 2027)

Zde naleznete informace k tzv. kotlíkovým dotacím v Olomouckém kraji v rámci Operačního programu Životní prostřední 2021 - 2027.

Více zde www.olkraj.cz/kotlikovedotace

Kontakty

Ing. Roman Melo

energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 15. 08. 2022 13:27:16