Dotace

Foto_dotace
Foto_dotace
Foto_dotace

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji (kotlíkové dotace v rámci OP ŽP 2021 - 2027). Zde naleznete informace k tzv. kotlíkovým dotacím v Olomouckém kraji v rámci Operačního programu Životní prostřední 2021 - 2027.

Bližší informace naleznete: www.olkraj.cz/kotlikovedotace

Domácnosti:

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro domácnosti patří zejména zateplení obálky budovy, výměna oken, instalace fotovoltaických a fototermických systémů a dalších moderních zdrojů vytápění, tedy například tepelných čerpadel.

Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.

Nízkopříjmové domácnosti – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení:

Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.

Podniky:

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro podniky patří zejména investice do zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů, zateplení budov a výměnu systémů vytápění a klimatizace, osvětlení nebo například modernizaci výrobních technologií spočívající ve výměně energeticky neefektivních strojů. 

Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.

Obce/veřejný sektor:

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro veřejný sektor patří zejména výměna zdroje vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, zateplení obálky budov, využívání odpadního tepla a sluneční energie, výstavba zelených střech, instalace zařízení na shromažďování dešťové vody, rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí, včetně přípravy kabeláže v rámci infrastruktury pro udržitelnou mobilitu nebo například nákup elektromobilů či vozidel na vodíkový pohon. 

Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.

 


Poslední změna 29. 01. 2024 10:22:17