Dobrovolný svazek obcí Povaloví

IČ: 72549921
Vznik: 07.09.2011
Sídlo svazku obcí: 751 01 Lobodice 39

Orgány svazku obcí:

  • představenstvo
  • valná hromada
  • kontrolní a revizní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Bc. Petr Hlavinka Uhřičice 112, PSČ 752 01 předseda 24.06.2019
Jana Hakunová Oplocany 64, PSČ 751 01 místopředseda 24.06.2019
Ing. Drahomír Novák Polkovice 41, PSČ 751 44 místopředseda 07.09.2011
Jaroslav Křepelka Uhřičice 110, PSČ 752 01 místopředseda 24.06.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Při jednání jménem svazku navenek jednají a za svazek se podepisují všichni členové představenstva svazku, tedy předseda a tři místopředsedové představenstva svazku společně. Podepisování se děje tak, že k otisku razítka nebo napsanému názvu svazku se připojí podpis předsedy představenstva a místopředsedů představenstva s uvedením jejich funkce. Jiné osoby mohou za svazek jednat jen na základě písemné plné moci udělené představenstvem svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

  1. Ochrana životního prostředí odváděním a čištěním odpadních vod na území katastru obcí uvedených v záhlaví zakladatelské smlouvy, a to prosazováním společných zájmů, spočívajících v realizaci výstavby kanalizace pro obce Lobodice, Polkovice, Oplocany a Uhřičice dle zpracované projektové dokumentace a jejího následného provozu.
  2. Plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace řešení a výstavby rozvodů potrubí kanalizace pro obce Lobodice, Oplocany, Polkovice a Uhřičice a zabezpečení projektové přípravy akce.
  3. Jednotná správa a řízení vybudovaného zařízení k odvodu, likvidaci a čištění odpadních vod na principu investiční a cenové solidarity členů svazku obcí ve smyslu zákona o obcích.
  4. Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit obcí v případě překonávání následků havárií a živelních pohrom, poškozujících či ohrožujících odvod odpadních vod z členských obcí.
  5. Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací, darů a subvencí pro budování a rozvoj společných zařízení.
  6. Vytvoření a obhospodařování společného Fondu oprav pro obnovu a rekonstrukci zařízení vybudovaných svazkem obcí.


Poslední změna 11. 07. 2019 09:23:34