Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko

Svazek obcí byl 15.02.2024 vymazán z rejstříku svazků obcí.

IČ: 70956464
Vznik: 15.01.2002
Zánik: 15.02.2024
Sídlo svazku obcí: nám. T.G.Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

Orgány svazku obcí:

 • předseda svazku
 • rada svazku
 • valná hromada
 • kontroní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce/
zánik funkce
Ing. Miloslav Přikryl B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město,
Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31
předseda 10.04.2019
15.02.2024
Mgr. David Linhart Hlinsko 90, PSČ 751 31 místopředseda 16.11.2022
15.02.2024
Martin Engl Osek nad Bečvou 444, PSČ 751 22 místopředseda 12.12.2018
rok 2022
Bc. Tomáš Šulák Veselíčko 196, PSČ 751 25 předseda 15.12.2010
15.03.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek. V době nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

1) Koordinace postupu při řešení problémů týkající se:

 • Rozvoje samosprávy obcí.
 • Hospodářského, sociálního a kulturního života obcí.
 • Vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
 • Prosazování zájmů v oblasti cestovního ruchu a propagace regionu.

2) Podpora a řešení problémů, zejména:

 • Zemědělského a nezemědělského podnikání.
 • Rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů.
 • Společná péče o památky v mikroregionu.
 • Využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy.
 • Podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu).
 • Společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče.
 • Marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů.
 • Podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí.
 • Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečného odpadu.
 • Podpora kulturních, sportovních, environmentálních a společenských akcí v mikroregionu.
Soubor typu pdfSmlouva o sloučení svazků formou fůze(187 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 1 stanov ze dne 18.12.2013(41,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovy ze dne 18.03.2013(361,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSmlouva ze dne 26.07.2001(287,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovy ze dne 26.07.2001(334,8 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 02. 2024 07:42:22